Příroda nic neřeší, má svoji každodennost.

Terapeut metodou EFT

Kurz je pro každého, kdo chce pomáhat sobě a lidem s fyzickými i psychickými problémy. Hlavním terapeutickým nástrojem je technika EFT dle stanov tvůrce G. Craiga. Spojením této mimořádně účinné metody s ostatními psychologickými postupy, se kterými budete na kurzu seznámeni, získáte kvalitní výbavu pro zvládnutí i náročných terapeutických situací. Kurz je veden co nejefektněji, jak časově, tak nákladově.

Žádné předchozí znalosti nejsou nutné!


Pro koho je kurz určen?

 • Pro odborníky i naprosté laiky, kteří pracují s lidmi v oblasti rozvoje osobnosti
 • Pro všechny, kteří chtějí pomáhat lidem s fyzickými a psychickými problémy
 • Pro rodiče, pedagogy a výchovné poradce
 • Pro vedoucí kroužků mládeže, sportovní trenéry a kouče
 • Pro podnikové psychology, vedoucí pracovníky i samostatné podnikatele
 • Pro kohokoliv, kdo se zajímá o duchovní přístup vedoucí k udržení a ke zlepšení zdraví
 • Pro každého, kdo chce zlepšit svoje vztahy s okolím a kvalitu vlastního života
 • Pro kohokoliv, kdo chce efektivně pracovat na svém zdraví, ať už praktikuje terapii či nikoliv


KURZ NEMÁ AKREDITACI
Po absolvování celého výcviku budete mít veškeré teoretické znalosti a praktické dovednosti k samotné práci s klienty. Dále získáte možnost následných konzultací, poradenství a výměny zkušeností s lektory a absolventy navzájem.
Za tímto účelem pořádáme i setkání absolventů.


Oblasti uplatnění

 • Volná živnost „Poradenská činnost společenských věd a rozvoje osobnosti“
 • Poskytování individuálních konzultací lidem s fyzickými a psychickými problémy
 • Výchovné poradenství, pedagogická činnost, klinická logopedie
 • Pořádání školení a seminářů osobního rozvoje
 • Personalistika a sociální psychologie, reklamní a propagační činnost
 • Podnikatelské poradenství, koučink, psychologické poradenství v oblasti sportu a umění
 • Pomoc při posttraumatickém stresu obětem trestných činů, znásilnění, nehod a katastrof
 • Psychologické poradenství v obtížných životních situacích (ztráta zaměstnání, vážná nemoc, úmrtí, rozchod s partnerem, závislost vlastní nebo někoho z rodiny)
 • Péče o dlouhodobě nemocné a psychologická pompc jejich rodinným příslušníkům


Organizace výuky a obsah studia

Studium je rozděleno do tří víkendů (sobota a neděle):

I. víkend: základy EFT a jeho techniky, Faster EFT, základy NLP, praktikování
II.víkend: Kvantové Pole Uzdravení, Cesta k sobě, praktikování
III. víkend: Praktikování EFT a Kvantového Pole uzdravení

Ve všech víkendech praktikujete výuku, kterou jste se naučili.
Využíváme poznatky ze svých vlastních kurzů, že kvalitní intenzita výuky má dopad i na nižší cenu kurzu. Kvalita kurzu je dána i menším množstvím účastníků a více lektorů.
Při praktikování je poskytnuto poradenství a absolventi jsou schopni úspěšně metodu EFT používat i její doplňkové metody. Priorita studia je praktická část, která je zaměřena na osobní práci na sobě, a tudíž součástí kurzu jsou osobní terapie. V době mezi jednotlivými částmi kurzu účastníci praktikují dle zadaných úkolů, dle výuky.
Jsme přesvědčeni, že pokud absolvent chce být kvalitním terapeutem, je důležité, aby začal u sebe a zpracoval svoje vlastní problémy, které každý nastřádáme v dětství a během života, neboť: Kdo chce jiným svítit, musí sám zářit.

K úspěšnému zakončení a udělení certifikátu „Terapeut metodou EFT“ je nutná účast na všech třech víkendových školeních, teoretické a praktické zvládnutí všech probraných technik, zhodnocení sebe před a po kurzu, dále závěrečná obhajoba terapeutického postupu při samotném řešení vlastního případu.
Absolventi obdrží:

 • Certifikát Terapeut metodou EFT
 • Kompletní manuál přednáškových témat
 • Možnost bezplatné individuální terapie v době kurzu


Naše krédo:
Dobrý učitel se pozná tak, že jeho žáci jsou vždy lepší.
Naše absolventka Nataša Michalová po absolvování kurzu Terapeut metodou EFT působí v radách Energy Psychology Journal v USA.


Zahájení kurzu a jeho průběh

Začínáme vždy v sobotu v 9 hod. v Toulcově dvoře na Praze 10, Kubatova 32/1 a pokračujeme, v neděli od 9 hod. V sobotu končíme v 17 hod. A v neděli v 16 hod.
V sobotu od 17 do 20 hod. nepovinná část – individuální dotazy, terapie vlastních problémů.
V areálu i v blízkosti je možnost ubytování /cena za noc 290 Kč/.
Stravování je zajištěné v místní restauraci.
Výběr za dvou jídel /maso i vege/, polévka, domácí moučníky, nápoje.
V klubovně je možnost přípravy kávy či čaje i „něco“ na zub.


Výukový den časově:

9:00 - 9:30 v sobotu: příchod účastníků, prezentace
v neděli: dotazy na výuku z minulého dne
9:30 - 13:00 dopolední výuka
13:00 - 14:00 oběd
14.00 - 17:00 odpolední výuka (v neděli do 16 hod.)
17:00 - 20:00 sobota - nepovinná část - individuální dotazy a konzultace vlastních problémů


Přihlášení na kurz

Přihlásit se můžete jedním z níže uvedených způsobů:
Emailem: terapie-eft@seznam.cz
marcibra@seznam.cz
Telefonicky: 723 930 368 (Marcela Broumová)

Rezervaci máte zajištěnu po zaplacení první splátky kurzovného
Počet míst je z důvodu kvality výuky omezen.


Cena kurzu je 12 000,- Kč

ve třech splátkách:

 • 1. splátka 4 000,-Kč před zahájením kurzu, nejméně 10 dní předem jako záloha
 • 2. splátka 4 000,-Kč na prvním setkání
 • 3. Splátka 4 000,-Kč na druhém setkání

Číslo účtu, kam je možno kurzovné poukázat:
619633143/0800, v. s. uveďte své telefonní číslo /9 číslic/

Zohledňujeme účastníky, kteří prošli základy EFT u jiných lektorů a zároveň i doškolujeme.
Při zrušení účasti na kurzu Terapeut metodou EFT je storno poplatek 1000 Kč
Účastníci jednodenních kurzů zašlou zálohu 500 Kč na výše uvedené číslo účtu.