Příroda nic neřeší, má svoji každodennost.

Průvodce cesty ke svobodě duše – terapeutický výcvik

Z jakého důvodu jsme zvolili tento název?

Výstižně to napsala absolventka Monika: EFT je technika, která pouze dává. Jedním slovem by se dalo říci, že dává SVOBODU. Je to metoda nalezení sama sebe, cesty duše ke svobodě, svého Já.

Kurz je pro každého, kdo chce pomáhat sobě a lidem s fyzickými i psychickými problémy. Hlavním terapeutickým nástrojem je technika EFT dle stanov tvůrce G.Craiga. Spojením této mimořádně účinné metody s ostatními psychologickými postupy, se kterými budete na kurzu seznámeni, získáte kvalitní výbavu pro zvládnutí i náročných terapeutických situací. Kurz je veden co nejefektněji, jak časově, tak nákladově.

Žádné předchozí znalosti nejsou nutné!

Pro koho je kurz určen?

 • Pro odborníky i naprosté laiky, kteří pracují s lidmi v oblasti rozvoje osobnosti
 • Pro všechny, kteří chtějí pomáhat lidem s fyzickými a psychickými problémy
 • Pro rodiče, pedagogy a výchovné poradce
 • Pro vedoucí kroužků mládeže, sportovní trenéry a kouče
 • Pro podnikové psychology, vedoucí pracovníky i samostatné podnikatele
 • Pro kohokoliv, kdo se zajímá o duchovní přístup vedoucí k udržení a ke zlepšení zdraví
 • Pro každého, kdo chce zlepšit svoje vztahy s okolím a kvalitu vlastního života
 • Pro kohokoliv, kdo chce efektivně pracovat na svém zdraví, ať už praktikuje terapii či nikoliv


KURZ NEMÁ AKREDITACI
Po absolvování celého výcviku budete mít veškeré teoretické znalosti a praktické dovednosti k samotné práci s klienty. Dále získáte možnost následných konzultací, poradenství a výměny zkušeností s lektory a absolventy navzájem.
Za tímto účelem pořádáme na jaře a na podzim tradiční Setkání Efťáků na chaloupce v Krušných horách, kde eftujeme, kvantujeme a s radostí se zasmějeme.


Oblasti uplatnění

 • Volná živnost „Poradenská činnost společenských věd a rozvoje osobnosti“
 • Poskytování individuálních konzultací lidem s fyzickými a psychickými problémy
 • Výchovné poradenství, pedagogická činnost, klinická logopedie
 • Pořádání školení a seminářů osobního rozvoje
 • Personalistika a sociální psychologie, reklamní a propagační činnost
 • Podnikatelské poradenství, koučink, psychologické poradenství v oblasti sportu a umění
 • Pomoc při posttraumatickém stresu obětem trestných činů, znásilnění, nehod a katastrof
 • Psychologické poradenství v obtížných životních situacích (ztráta zaměstnání, vážná nemoc, úmrtí, rozchod s partnerem, závislost vlastní nebo někoho z rodiny)
 • Péče o dlouhodobě nemocné a psychologická pompc jejich rodinným příslušníkům


Organizace výuky a obsah studia

Studium je rozděleno do tří víkendů (sobota a neděle):

I. víkend: Základy EFT a jeho techniky, praktikování
II.víkend: Další techniky EFT, Faster EFT, základy NLP, praktikování
III. víkend: Kvantové Pole Uzdravení, Cesta k sobě, praktikování

Ve všech víkendech praktikujete výuku, kterou jste se naučili.
Využíváme poznatky ze svých vlastních kurzů, že kvalitní intenzita výuky má dopad i na nižší cenu kurzu. Kvalita kurzu je dána i menším množstvím účastníků a více lektorů.
Při praktikování je poskytnuto poradenství a absolventi jsou schopni úspěšně používat, jak techniku EFT, tak i její doplňkové metody. Priorita studia je praktická část, která je zaměřena na osobní práci na sobě, a tudíž součástí kurzu jsou osobní terapie. V době mezi jednotlivými částmi kurzu účastníci praktikují dle zadaných úkolů, dle výuky.

Jsme přesvědčeni, že pokud absolvent chce být kvalitním terapeutem, je důležité, aby začal u sebe a zpracoval svoje vlastní problémy, které každý nastřádáme v dětství a během života, neboť:

Kdo chce jiným svítit, musí sám zářit.


K úspěšnému zakončení a udělení certifikátu „Průvodce cesty ke svobodě duše“ je nutná účast na všech třech víkendových školeních, teoretické a praktické zvládnutí všech probraných technik a zhodnocení sebe před a po kurzu.
Absolventi obdrží:

 • Certifikát Průvodce cesty ke svobodě duše
 • Kompletní manuál přednáškových témat
 • Možnost bezplatné individuální terapie v době kurzu


Naše krédo:

Dobrý učitel se pozná tak, že jeho žáci jsou vždy lepší.

Naše absolventka Nataša Michalová po absolvování kurzu působí v radách Energy Psychology Journal v USA.


Zahájení kurzu a jeho průběh

Začínáme vždy v sobotu v 9 hod. Pardubice, Interhotel LABE, Masarykovo nám. 2633 a pokračujeme v neděli od 9 hod. V sobotu končíme v 19 hod. A v neděli v 16 hod.
V sobotu od 17 do 19 hod. nepovinná část – individuální dotazy, terapie vlastních problémů.
V hotelu je možnost ubytování (800 Kč/noc i se snídaní).
Stravování je v hotelu /čínská restaurace/ i v okolí.
V klubovně je možnost přípravy kávy či čaje i „něco“ na zub.


Výukový den časově:

9:00 - 9:30 v sobotu: příchod účastníků, prezentace
v neděli: dotazy na výuku z minulého dne
9:30 - 13:00 dopolední výuka
13:00 - 14:00 oběd
14.00 - 17:00 odpolední výuka (v neděli do 16 hod.)
17:00 - 20:00 sobota - nepovinná část - individuální dotazy a konzultace vlastních problémů


Přihlášení na kurz

Přihlásit se můžete jedním z níže uvedených způsobů:
Emailem: marcibra@seznam.cz
Telefonicky: 723 930 368 (Marcela Schwarzová)

Rezervaci máte zajištěnu po zaplacení první splátky kurzovného
Počet míst je z důvodu kvality výuky omezen.


Cena kurzu je 15 000 Kč

ve třech splátkách:

 • 1. splátka 5 000 Kč před zahájením kurzu, nejméně 10 dní předem jako záloha
 • 2. splátka 5 000 Kč na prvním setkání
 • 3. Splátka 5 000 Kč na druhém setkání

Číslo účtu, kam je možno kurzovné poukázat:
1029708349/5500, jako VS uveďte Vaše jméno

Zohledňujeme účastníky, kteří prošli základy EFT u jiných lektorů a zároveň i doškolujeme.
Při zrušení účasti na kurzu Průvodce cesty ke svobodě duše je storno poplatek 2 000 Kč
Účastníci dvoudenních kurzů zašlou poloviční zálohu na výše uvedené číslo účtu.