Konec cesty nevidíš, ale věř, že je správná.

Základy EFT - dvoudenní kurz

Základní, dvoudenní kurz je určen všem, kteří chtějí vytvářet svůj vlastní život. Tím, že převezmou zodpovědnost za sebe a své skutky, s metodou EFT stoupají šance na zdraví, na osobní úspěch i dobrý pocit ze života.

Řada z nás si v sobě po celý život nese určité bloky v podobě problémů v dětství. Někdo zažil velká traumata /rozvod, násilí, smrt některého z rodičů, nezájem/, které v něm zůstaly nezpracované a neuzavřené, takže ovlivňují jeho současný život.
Ale i ti, kteří zažili pěkné dětství, mohou i nečekaně pocítit silnou bolest.
Většina z nás se od malička učila vyhýbat nepříjemným pocitům a jejich projevům, protože jsme chtěli být svými rodiči i okolím přijati a milováni. Někdy jsme se opravdu „hrozně“ cítili, ale nebyli jsme si jisti, zda by nás tak rodiče přijali. Naučili jsme se tudíž potlačovat své emoce a nyní stále dokolečka opakujeme stejné chyby. Vyrůstáme v modelu své rodiny, která nám nainstalovala limity: „nic z tebe nebude… jdi od toho, nebo to zase rozbiješ… co vezmeš do ruky, to zničíš… jsi hloupý…, jsi neschopný, nikdy nic nedokážeš… jsi pomalý...“
… a takto, jak to ti rodiče říkali, se vidíme celý život!!!
Většina nás v dětství nevyrůstala v prostředí s dostatečnou láskou a nadějí.
Je na čase opustit tento odkaz nelásky, rodiče přijmout takové jací jsou, odpustit sobě i okolí a znovu se, tzv. narodit a vrátit do svého života lásku s důvěrou v sama sebe.

V kurzu se naučíte základní postup s místy, kde se na těle „ťuká“. Naše tělo má energetické dráhy nazývané meridiány. Na nich jsou body, které když poťukáváme a opakujeme určité věty /afirmace/, podaří se nám odstranit poruchu, která zapříčinila náš problém. Opět se energie v meridiánech volně rozproudí a zmizí nepříjemný pocit.
Naučíte se vytvářet a pracovat s afirmacemi, které jsou velmi důležité. Na nich stojí veškerá kvalita této metody.
Podíváte se na sebe v pravdě, jací jste. Nemusíte se toho bát! Nikdo není dokonalý a všichni děláme chyby. Každý má kladné, ale i záporné vlastnosti. EFT vás naučí přijmout i své záporné vlastnosti, jako svoji součást. Poznáte, jak je to osvobozující.

Naučíte si vážit sami sebe, zvýšíte si sebevědomí, zmizí pochybnosti o sobě a dovolíte si mít dobrý pocit.
Přiznáte si svoji realitu, kterou jste si vytvořili sami. Přestanete se soudit, odsuzovat a snažit se být dokonalý, což stejně nikdo není.
Odpustíte sobě a druhým, že se to, či ono stalo. Je důležité vědět, jak už to či ono nebudete dělat, protože tím zjistíte, jak a co dělat budete.
Přestanete se ztotožňovat s představami druhých lidí o sobě a EFT vám pomůže přijmout se takový, jaký skutečně jste.
Zjistíte, čím si způsobujete to, co ve svém životě nechcete a s pomocí EFT to změníte! Vážit si sebe, znamená věnovat pozornost svým pocitům. Pokud si vážíme sami sebe a svých pocitů, druzí nás nemohou ovlivnit. Sebevědomí se skládá z tří částí:

Sebehodnota je daná tím, co nám říkali naše rodiče o nás. Je třeba všech těchto tvrzení se zbavit, abychom mohli skutečně žít podle svých hodnot a představ.
Sebeúcta pramení z ochoty respektovat to, kdo jsme a milovat se takoví, jací jsme.
Sebedůvěra znamená věřit si a vědět, že jsme vždycky udělali to nejlepší, co jsme uměli. Máte pocit, že informace, které každý den posloucháte, jsou vlastní výroby? Jsou to většinou programy, které máme nastavené od svých rodičů či učitelů. Nepřijímejme se očima ostatních. Důležité je, co cítíme sami.
Je nutné odstranit vše, co nás brzdí na naší cestě za úspěchy, štěstím a svobodou.
Jsme-li nadmíru ovládáni našimi emocemi, žijeme v nesvobodě. Nevíme, co je pravda, naše pravda o nás. A myšlenky jdou, co je normální, co je jiné, ale přece vše je, jak je!


S metodou EFT nastupte cestu sami k sobě a objevte svoji jedinečnost, tak pocítíte SVOBODU DUŠE!


Na kurzu se naučíte veškeré techniky metody EFT, Faster EFT a práci s NLP /neurolingvistické programování / - kotvení.

Cena dvoudenního kurzu činí 5000 Kč